Kleuren &
Punten

Evalueren, beoordelen, rapporteren en remediëren

Beoordelen

Een online manier om je leerlingen te beoordelen aan de hand van cijfers en/of kleuren. SGOAL ondersteunt het volledige onderwijs proces en zorgt voor een faire manier van beoordelen. Beoordelingen aan de hand van kleuren en/of cijfers, gedragsbeoordelingen, competenties, doelstellingen, rubrics … ze passen er allemaal in. De manier van beoordelen is gericht op de individuele ontwikkeling van de leerling en kan gedeeld worden met de leerlingen en zelfs met de ouders. Via de browser, smartphone of tablet kunnen deze resultaten onmiddellijk opgevraagd worden. Je bepaalt als school zelf hoe ver je gaat in de transparantie.

Klassenraden

De rapportperiode is een intensieve periode voor onderwijsinstellingen. Tot in de puntjes worden de beoordelingen van de leerlingen geanalyseerd en van de nodige commentaren en adviezen voorzien. Dit vraagt voor een gedegen digitale ondersteuning. SGOAL maakt het mogelijk om de besprekingen aan de hand van real time data uit te voeren. Rapporten en vergelijkingen kunnen op een gebruikersvriendelijke manier gebeuren. Tijdens klassenraden worden deze vaak geprojecteerd en instant bijgesteld indien nodig. Alle commentaren die op rapporten worden toegevoegd verschijnen automatisch in het leerlingvolgsysteem. Ook de officiële attesten, diploma’s en andere documenten worden na een deliberatie door SGOAL gegenereerd. De studiebewijzen kunnen via Discimus worden doorgestuurd.

Rapporten

Elke school heeft de vrijheid om haar eigen evaluatiebeleid uit te tekenen. SGOAL ondersteunt rapporten op basis van kleuren, of op basis van kleuren en cijfers. Ook kunnen de onderwijsinstellingen zelf bepalen onder welke titels de vakken worden weergegeven, kan er gewerkt worden met specifieke rapportering voor basisgeletterdheid en kunnen verschillende lay-outs worden gekozen. Naast onze standaardrapporten kan elke school aan de slag om via een maatrapport haar eigen rapport samen te stellen. Lay-out en berekeningen kunnen volledig bijgestuurd worden, zelfs de rapporteringsperiodes en soorten rapporten kunnen worden gekozen. SGOAL past zich flexibel aan aan de manier waarop de onderwijsinstelling werkt.

Samenwerken

Voor een optimaal resultaat

De consultants van Assistu staan u graag bij om een optimaal resultaat te bereiken. Samen met u of met uw beleidsmedewerker gaan we aan de slag om de SGOAL omgeving voor uw schoolbeleid optimaal in te richten.

Beoordelen

Evaluaties individueel of klassikaal verbeteren

SGOAL ondersteunt de leerkracht optimaal bij het registreren en beoordelen van evaluaties of lessstof. De planlast wordt zo laag mogelijk gehouden. Aan de hand van gebruikersvriendelijke, opgeruimde en overzichtelijke schermen kunnen evaluaties formatief en summatief beoordeeld worden. Bovendien houdt het systeem automatisch bij of de evaluatie wel aangeboden werd maar niet door de leerling werd uitgevoerd. Daarnaast berekent het systeem vervolgens per leerplandoel (en/of subdoel) de correcte score of waarderingsschaal.

Remediëren maakt de leerling beter

Een cijfer of kleur zonder tekst en uitleg zegt soms nog niet veel. Vandaar dat leerkrachten aan elke evaluatie een remediëring traject met de leerling kunnen opzetten. Deze feedback is noodzakelijk om leerlingen naar een hoger niveau te tillen. De remediëring maakt het mogelijk om de leerling individueel bij te sturen, de ouders mee te nemen en te begeleiden en te verantwoorden naar de inspectie toe welke acties ondernomen zijn om de leerling naar het gewenste niveau te tillen.

Rubrics en subdoelen

Aan de hand van Rubrics per kleur maakt SGOAL het mogelijk om een perfecte inzage te geven van de betekenis van het resulaat. Ook kunnen de leerplandoelen opgedeeld worden in subdoelen en kan de leerkracht zelf (of volgens het beleid) bepalen hoe deze worden ingezet.

Real time klassenraad

Wegwijs in informatie

De massa aan informatie, snel en overzichtelijk weergeven tijdens een klassenraad is voor veel scholen een uitdaging. Laat staan dat de data real time kan worden bijgesteld. SGOAL vult deze behoefte in. Snel, overzichtelijk en aan de hand van kleuren kunnen leerlingen vergeleken worden, kan er worden ingezoomd op specifieke vakken per leerling en zo verder. 

Maak van je klassenraad een effectieve en efficiënte vergadering en voorkom nodeloze administratieve taken achteraf.

Real time, snel en uitermate efficiënt

Tijdens (delibererende) klassenraden is de tijdsdruk soms groot. We hebben de software zo gemaakt dat het aantal muisklikken tot een minimum beperkt werd.

Bijvoorbeeld: vakcommentaar en rapportcommentaar kan direct aangemaakt worden. Inzoomen op een vak van een leerling van de klas, gebeurt in één klik waarna ook de doelen uitgesplitst zihtbaar zijn en gedowndrilled kan worden naar de onderliggende evaluaties en terug. En dit in enkele muiskliks!

Alle berekeningen van rapporten gebeuren  overigens realtime binnen dezelfde applicatie. Het berekenen, samenstellen en downloaden van de PDF-rapporten voor een klas of voor een selectie van klassen tegelijk is eveneens in enkele kliks gerealiseerd.

Rapporten op maat

Elke school wil haar evaluatiebeleid laten zien in de rapporten van haar leerlingen. Totalen, rapport – en vakcommentaren, wegingen, clusters, cijfers, letters, attitudes, gemiddelden, medianen, formules, afronden … Je kunt het allemaal weergeven in SGOAL. Ook staan we er altijd voor open om de rapporten regelmatig bij te sturen op basis van voortschrijdend inzicht. 

Flexibele lay-out

De lay-out van de rapporten kan je zelf instellen via een gebruiksvriendelijke interface. Het logo, lettertype en positie van elk object wordt netjes in een sjabloon opgeslagen zodat het voor meerdere rapporten kan gebruikt worden.
Ook de opmaak van de resultatentabel is in detail instelbaar. Deze opties zijn belangrijk omdat rapporten het evaluatiebeleid van de school naar buiten dragen. De rapporten kunnen als pdf of als persoonlijke internet pagina beschikbaar worden gesteld aan leerkrachten, ouders en leerlingen.

Care and Maintenance

SGOAL maakt het voor onderwijs instellingen mogelijk om hun eigenheid in de rapporten in te brengen. 
De flexibele rapportbuilder maakt het mogelijk om de informatie op het rapport flexibel in te stellen.